Prof. Dr. Murat DURANDURDU
Doktora: Ohio Üniversitesi ABD Fizik 2002.
Araştırma Alanları: Sayısal Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji Teorik Yoğun Madde Fiziği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
E-mail: murat.durandurdu@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Doktora: Selçuk Üniversitesi Fizik 2005.
Araştırma Alanları: Deneysel: İnce Film Güneş Pillerinin Elektriksel Karakterizasyonu metal-Yarıiletken Diyotların Elektriksel Karakterizasyonu Yarıiletken İnce Filmlerin Optik Karakterizasyonu. Kuramsal: Yarıiletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özellikleri Çok Elektronlu Kuantum Nokta Yapılar Bandiçi Optik Geçişler Quantum Noktalarında Ekzitonlar Sayısal Hesaplamalar

E-mail: mehmet.sahin@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Hakan USTA
Doktora: Northwestern Üniversitesi ABD Kimya 2008.
Araştırma Alanları: Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: hakan.usta@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa: http://people.agu.edu.tr/hakanusta

 

Doç. Dr. Kevser KAHRAMAN
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2011.
Araştırma Alanları: Fonksiyonel Gıdalar, Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerine Etkileri, Gıda Proseslerinde Nanoteknoloji Uygulamaları

E-mail: kevser.kahraman@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: http://people.agu.edu.tr/kevserkahraman

AVES Sayfası: http://aves.agu.edu.tr/kevser.kahraman

 

 

Doktor Öğretim Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyokimya 2008.
Araştırma Alanları: Mini-Bağırsak Modelleri (Organoidler), Konak-Mikrobiyota İlişkileri, Enflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Mikrobiyotanın ve Beslenmenin Rolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Türlenmesi, Probiyotikler, Bakteriyosinler, Biyoinformatik

E-mail: aysun.cebeciaydin@agu.edu.tr

 

 

Doktor Öğretim Üyesi Erkin AYDIN
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji 2010.
Araştırma Alanları: Biyomalzemeler Biyopolimerler Kompozitler Nanoteknoloji Uygulamalrı Biyomekanik Doku Kültürü ve Mühendisliği Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp Uygulamaları İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri Biyosensörler

E-mail: erkin.aydin@agu.edu.tr


 

 

Doktor Öğretim Üyesi İlker ERDEM
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 2009.
Araştırma Alanları: Gıda Biyoteknoloji Mikro/Ultra/Nano Filtrasyon Sol-Jel Seramik Filtreler

E-mail: ilker.erdem@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa: http://people.agu.edu.tr/ilkererdem

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi Ali DURAN
Doktora: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya 2010.
Araştırma Alanları: Analitik Kimya, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, Nanosorbent Olarak Nanomalzemeler, Türleme Çalışmaları, Çözünürleştirme Teknikleri, Katı Faz Ekstraksiyonu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ar-Ge ve Yenilik Politikaları, Devlet Teşvik Sistemi, Proje Yönetimi, Teknoloji Transferi ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi, Startups, Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği

E-mail: ali.duran@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa:http://people.agu.edu.tr/aliduran

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Turgut TUT
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik, 2008.
Araştırma Alanları: UV-Vis Fotodedektörlerin tasarımı ve üretimi, mikro-nano yapıların üretim teknikleri, mikro-nano çubuklar, a-Si:H tabanlı ince film transistörler, esnek elektronik, nano yapıların fotonik simülasyonu.

E-mail: turgut.tut@agu.edu.tr
Lab web sayfası: https://sites.google.com/vew/turgutlab/home

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fahri ALKAN
Doktora: Delaware Üniversitesi, Kimya, 2016.
Araştırma Alanları: Kuantum plazmonikleri, metal nanopartiküllerin optik ve elektronik özellikleri, yaklaşık TDDFT yöntemleri, katı hal NMR parametrelerinin hesaplanması, malzemelerin fotofiziksel özellikleri.

E-mail: fahri.alkan@agu.edu.tr
Lab web sayfası: https://sites.google.com/view/fahrialkan/