Nanoteknoloji Mühendisliği maddenin yapısını metrenin milyarda biri (nanometre) ölçeğinde inceleyen ve kontrol edebilen; bu sayede yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan nitelikte ileri malzemelerin tasarlanmasını ve geliştirilmesini amaçlayan disiplinlerarası bir bilim ve mühendislik dalıdır. Bu alanda yapılan çalışmaların temel ilgi alanını metaller, seramikler, polimerler, kompozit malzemeler, yarı-iletkenler ve biyomalzemeler oluşturmaktadır. Nanoteknoloji ürünleri tıptan mikroelektroniğe, yenilenebilir enerji teknolojilerinden havacılık sektörüne, savunma sanayiinden mobilya sektörüne kadar birçok alanda hızlı bir şekilde hayatımıza girmekte ve çok büyük yenilikler getirmektedir. Nanoteknoloji Mühendisliği insanoğlunun yaşam şeklini değiştirmekte ve hayat kalitesini artırmaktadır. Bilim adamları ve ekonomistler, nanoteknolojinin yeni bir sanayi ve bilgi devrimi olarak 21. yüzyıla damgasını vuracağına inanmaktadırlar.

Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde açılan Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü olarak dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden doktoralı, ünlü araştırma laboratuvarlarında iş tecrübesi olan genç, dinamik ve tecrübeli bir akademik kadroya sahibiz. Kadromuzdaki öğretim üyelerinin yaptığı bilimsel çalışmaların niteliği, sayısı ve aldığı atıf sayısı ülkemizde bulunan bu alandaki en iyi kurumlarla yarışır durumdadır. AGÜ olarak başta Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’daki kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yapmak yoluyla teknoloji ve bilim adamı değişimini artırarak 21. yüzyılın nanoteknoloji devrimine aktif bir şekilde katılacak, ve öğrencilerimizin ufkunu da globalleşmeye ve nano-geleceğe açmış olacağız. Bunu sağlamak için yapılacak akademik araştırmalara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanında lisans öğrencilerimizin de aktif olarak katılmalarına da önem vermekteyiz. Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü başta Kayseri olmak üzere bölgesel ve küresel sanayi kolları ve iş sektörleri ile yakın işbirliklerinin yaşandığı bir bölümdür.

Bölümümüz şu anda AGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan "İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji" yüksek lisans programında ve “Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği” doktora programında yer almakta olup ilerleyen yıllarda lisans programı da açılacaktır. AGÜ Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünün destek verdiği lisansüstü programları bitiren öğrencilerimiz, farklı alanlarda uzman öğretim üyelerinden aldıkları eğitim sayesinde, temel bilimler ve mühendislik alanlarına geniş bir açıdan bakabilecek ve bunların kesişim noktalarında etkili Ar-Ge çalışmaları yapabilecek seviyede teknik ve teorik bilgi ile mezun olacaklardır. Mezunlarımız AGÜ'de ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde doktora ve doktora sonrası çalışmalarına devam edebilecekleri gibi, hem Türkiye’nin ve hem de dünyanın birçok ileri teknoloji şirketlerinde çalışabileceklerdir.