Teknolojinin ilerlemesinde geçmişe baktığımızda pek çok çığır açan keşifler görmek mümkündür ve içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda bu keşiflerin yenilerinin malzeme bilimindeki araştırma sonuçlarından kaynaklanacağını bekleyebiliriz. Zor koşullarda kullanılabilecek, hizmet verimi yüksek malzemelerin geliştirilmesi pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Nano (metrenin milyarda biri) boyutlarda malzemelerin geliştirilmesi ile önceden hayal edilemeyen imkanlara kavuşulmuştur. Dünya’daki bilim ve teknolojinin gelişmesinde öncü bir alanda faaliyet gösteren Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü disiplinlerarası yapısıyla önümüzdeki yıllarda daha da fazla önem kazanacaktır. Dünya’daki çağdaş bilim ve teknolojinin baş aktörlerinden olan bu alanda uzmanlaşmak isteyen genç araştırmacılar gücümüze güç katacaktır.

Prof. Dr. Murat Durandurdu