Doç. Dr. Sait KURŞUNOĞLU
Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazırlama  Anabilim Dalı, 2016
Araştırma Alanları: Hidrometalurji (Liç, Biyoliç, Solvent Ekstraksiyon (SX-DSX-SSX Proses),Çöktürme (MHP ve MSP Proses), Cevher Hazırlama (Flotasyon, Biyoflotasyon), Nadir Toprak Elementleri (Ce, Nd, Sc vs.), Platinum Grubu Metaller (PGMs), Atıklardan Değerli ve Kıymetli Metallerin Kazanılması (Atık Piller, E-Atıklar, Fırın Curufları)

E-mail: sait.kursunoglu@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Yemliha ALTINTAŞ
Yüksek lisans: Sakarya Üniversitesi, Fizik, 2011
Doktora: Erciyes Üniversitesi, Fizik, 2016
Araştırma Alanları: Katıhal Fiziği, Malzeme Bilimi, Metalik Malzemeler, Faz Dönüşümleri, Yarı İletken Kuantum Noktacıklar, Metal Nanoparçacıklar, Nanokompozitler, Organik LED'ler, Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri)

E-mail: yemliha.altintas@agu.edu.tr

 

 

Dr. Dilek ŞENOL ARSLAN
Doktora: Istanbul Üniversitesi, Cevher Hazırlama Anabilim Dalı, 2017/Michigan Technological University, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, (2014-2015).
Araştırma Alanları: Bor Mineralleri, Yüzey Kimyası, Malzeme Karakterizasyonu, Atomik ve Moleküler Etkileşimler, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme İşlemleri, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (YFT).

E-mail: dilek.senol@agu.edu.tr

 

 

Dr. Ekin KÖKEN

Yüksek Lisans:  Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.

Doktora:  Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.

Araştırma Alanları: Mühendislik Jeolojisi, Agrega Madenciliği, Tabaka Kontrolü, Zemin ve Mekaniği.

E-mail: ekin.koken@agu.edu.tr

 

 

Dr. Soner TOP
Yüksek Lisans:  Çukurova Üniversitesi, Cevher Hazırlama Anabilim Dalı, 2014.

Doktora:  Çukurova Üniversitesi, Cevher Hazırlama Anabilim Dalı, 2019.

Araştırma Alanları: Cevher Hazırlama, Endüstriyel Minerallerin zenginleştirilmesi, Özütleme (Liç) işlemleri, Artıkların Değerlendirilmesi, Geopolimer Malzemeler, Zeolit Sentezi.

E-mail: soner.top@agu.edu.tr

 

 

Dr. Tekin YILMAZ
Yüksek Lisans:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.

Doktora:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.

Araştırma Alanları: Macun Dolgu Teknolojisi, Kaya Mekaniği, Patlatma ve Çevresel Etkileri, Atık Yönetimi.

E-mail: tekin.yilmaz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Hande MARULCUOĞLU
Yüksek Lisans:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.

Doktora:  Eskişehir Teknik Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.

Araştırma Alanları: Malzeme Bilimi, Seramik Malzemeler, Seramik Malzemelerin Üretimi, Seramik Malzemelerin Şekillendirilmesi, Malzeme Karakterizasyonu.

E-mail: hande.marulcuoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Mustafa ERKARTAL
Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, 2015
Araştırma Alanları: Yakıt Hücreleri için Proton İletken Polimerler, Metal Organik Çerçeve Yapılar

E-mail: mustafa.erkartal@agu.edu.tr

 

 

Hatice TAŞ
Yüksek Lisans:  Selçuk Üniversitesi, Fizik, 2011
Araştırma Alanları: Kuantum Nokta Yapılı Fotovoltaik Güneş Pilleri, Çok Tabakalı Kuantum Nokta Yarıiletken Yapıların Elektronik ve Optik Özellikleri, Safsızlık Problemleri, Band Yapısı Hesaplamaları

E-mail: hatice.tas@agu.edu.tr

 

 

Duygu TAHAOĞLU
Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, 2016
Araştırma Alanları: Ekran uygulamaları için metal nanotel saydam elektrotlar, Nanomalzemeler

E-mail: duygu.tahaoglu@agu.edu.tr

 

 

Resul ÖZDEMİR
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, 2016
Araştırma Alanları: : Bor içeren Moleküler ve Polimerik Yarı-İletkenler, Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: resul.ozdemir@agu.edu.tr

 

 

Ahmet Faruk YAZICI
Yüksek Lisans:  Carnegie Mellon University, Materials Science, 2015.
Araştırma Alanları: Yarıiletken nanoparçacıklar.

E-mail: ahmet.yazici@agu.edu.tr

 

 

Abdullah KESKİN
Yüksek Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği.
Araştırma Alanları: Biyoteknoloji, Biyoreaktör, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Metabolik Mühendislik, Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Mikrobiyal Genetik.

E-mail: abdullah.keskin@agu.edu.tr