Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü diğer bölümlerden akademisyenlerle işbirliği halinde pek çok farklı disiplinlerarası araştırma alanına odaklanmıştır.